Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-06-16 20:44 CEST

Schemalagt underhåll

Mindre uppdatering av Postal

-

Den här incidenten kommer påverka: Postal

Historik

Slutförd

Underhåller har slutförts utan några problem.

Under arbete

Underhåller har påbörjats. Servern kommer att vara ej kontaktbar under några minuters tid, så inga mejl kommer kunna skickas ut då.

Schemalagd

I och med att vi måste tillämpa några buggfixar så kommer vi behöva starta om Postal-servern. Det innebär att servern kommer att vara otillgänglig under några minuters tid.