Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 14:27 CEST

Schemalagt underhåll

Uppgradering av operativsystem

-

Den här incidenten kommer påverka: premium4.oderland.com, premium6.oderland.com, premium7.oderland.com, premium8.oderland.com, raiko.oderland.com, shaka.oderland.com, shoki.oderland.com, susano.oderland.com, tengu.oderland.com, uba.oderland.com

Historik

Slutförd

Underhållet av samtliga servrar har slutförts utan några problem.

The maintenance work is has been completed without any issues.

Schemalagd

[Swedish Version]

Uppgradering av operativsystem

Vi kommer att utföra en uppgradering av operativsystem för de listade servrarna. Uppgraderingen kan ta mellan 30-60 min och under tiden kommer samtliga tjänster på servern inte gå att nå.

Påverkade servrar:

 • premium4.oderland.com
 • premium6.oderland.com
 • premium7.oderland.com
 • premium8.oderland.com
 • raiko.oderland.com
 • shaka.oderland.com
 • shoki.oderland.com
 • susano.oderland.com
 • tengu.oderland.com
 • uba.oderland.com

[English Version]

Operating system upgrade

We will perform a operating system upgrade on the listed servers. The upgrade will take between 30-60 min and during that time all services on the server will be down.

Affected servers:

 • premium4.oderland.com
 • premium6.oderland.com
 • premium7.oderland.com
 • premium8.oderland.com
 • raiko.oderland.com
 • shaka.oderland.com
 • shoki.oderland.com
 • susano.oderland.com
 • tengu.oderland.com
 • uba.oderland.com