Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-06-16 21:45 CEST

Schemalagt underhåll

Underhåll av App Suite (Open-Xchange)

-

Den här incidenten kommer påverka: App Suite

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan några problem.

Schemalagd

I och med ett mindre underhållsarbete så kommer vi behöva starta om App Suite-mjukvaran. Det innebär att tjänsten kan vara otillgänglig under några minuters tid.