Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-04-16 16:52 CEST

Incidentrapport

Problem med premium34

Den här incidenten påverkade: premium34.oderland.com

Historik

Åtgärdad

Vi upplevde en driftstörning på servern premium34.oderland.com under cirka 20 minuter. Servern är nu igång i full drift igen.