Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 14:26 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av premium3.oderland.com

-

Den här incidenten kommer påverka: premium3.oderland.com

Postmortem

20 Mar 2024 10:47 CET

Vad hände?

I samband med ett rutinmässigt underhåll, där premium3.oderland.com startades, uppstod problem och servern hängde sig vid uppstart.

Felsökning drog ut på tiden dels då vi behövde starta servern med en äldre kernel och därifrån uppdatera till en nyare kernel samt bygga om vissa kernelmoduler för den nya kerneln. Ytterligare fördröjning uppstod p.g.a. en korrupt boot-partition, som inträffade p.g.a. upprepade hängningar under boot-processen.

Varför hände det?

Servern hängde sig p.g.a. problem med den Linux-kernel som servern startade med. Vi använder samma kernel på andra servrar, utan problem, men vi misstänker problem med den aktuella kerneln i kombination med andra uppdaterade kernelmoduler.

Vad kommer vi göra för att det inte ska hända igen?

Vi kommer framförallt fokusera på att uppdatera vår interna dokumentation för att snabbare kunna hantera den här typen av problem.

Vi ber om ursäkt för de problem som uppstod och tackar för ditt tålamod.

Historik

Slutförd

Servern är igång igen och underhållet har slutförts. Vi beklagar den nedtid som uppstod.

Under arbete

Vi har stött på problem i samband med omstart av servern och felsökning pågår.

Schemalagd

Vi kommer att göra en schemalagd omstart av premium3.oderland.com. Vi räknar med upp till 5 minuters nedtid.