Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-07-18 17:33 CEST

Schemalagt underhåll

Uppgradering och omstart av postal.oderland.com

-

Den här incidenten kommer påverka: Postal

Historik

Slutförd

Uppgraderingen har slutförts utan några problem.

Schemalagd

I och med ett rutinmässigt underhåll så kommer vi behöva starta om Postalserver. Det innebär att den kommer att vara otillgänglig under några minuter.