Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 14:20 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av server där oderland.se/support finns

-

Den här incidenten kommer påverka: Supportchatt, Supportsidorna

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan problem.

Under arbete

Vi har påbörjat underhållet. När det är klart kommer vi att göra en ny uppdatering här.

Schemalagd

Vi behöver starta om servern där oderland.se/support återfinns, det påverkar alltså bara supportsidan, inte oderland.se. Detta påverkar också supportchatten som kommer vara otillgänglig.

Omstarten beräknas ta som mest 5-10 minuter.