Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-06-16 20:36 CEST

Incidentrapport

Driftsstörning på supportens telefonsystem

Den här incidenten påverkade: Telefoni

Historik

Åtgärdad

Telefonsystemet har nu fungerat i ca 30 min så vi hoppas ärendet är permanent löst från Telavox sida.

Identifierad

Telefonsystemet är nu tillgängligt. Mer information hittas på https://status.telavox.com/

Undersöker

Vi väntar på att vår leverantör Telavox skall åtgärda problemet. Tillsvidare ber vi er kontakta oss via epost, kundavdelning eller chatt.