Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-06-16 20:32 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av server15.serverdrift.com

-

Den här incidenten kommer påverka: server15.serverdrift.com

Historik

Slutförd

Underhållet är slutfört utan problem. Nedtid beräknas till knappt 2 minuter.

Under arbete

Vi kommer göra ett rutinmässigt underhåll på server15.serverdrift.com i vilket servern kommer startas om. I samband med omstarten räknar vi med upp till 5 minuters nedtid.