Oderland Status

Senast uppdaterad 2023-11-29 15:43 CET

Schemalagt underhåll

Omstart av premium9.oderland.com

-

Den här incidenten kommer påverka: premium9.oderland.com

Historik

Slutförd

Underhållet är klart. Nedtid var drygt 2 minuter, mellan 07:47 och 07:49.

Schemalagd

Vi kommer att genomföra en omstart av premium9.oderland.com för att åtgärda ett problem. Nedtiden beräknas till upp till 5 minuter.