Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-06-16 20:22 CEST

Schemalagt underhåll

[mån. 19 juni 2023] Uppgradering av Postal

-

Den här incidenten kommer påverka: Postal

Historik

Slutförd

Underhållet av Postal-servern slutfördes utan några problem, med minimal nedtid.

Schemalagd

Vi kommer att uppgradera Postal till dess senaste version. Uppgraderingen skall medföra ökad prestanda och säkerhet till Postal-tjänsten. I och med uppgraderingen så kommer servern att startas om, vilket kommer att orsaka några minuters nedtid.