Oderland Status

Senast uppdaterad 2022-09-27 22:50 CEST

Uppgradering av operativsystem

Schemalagt underhåll för Oderland

-

Den här incidenten kommer påverka: genbu.oderland.com

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan problem.

Schemalagd

[Swedish Version]

Uppgradering av operativsystem

Vi kommer att utföra en uppgradering av operativsystem för de listade servrarna. Uppgraderingen kan ta mellan 30-60 min och under tiden kommer samtliga tjänster på servern inte gå att nå.

Påverkade servrar:

  • genbu.oderland.com

[English Version]

Operating system upgrade

We will perform a operating system upgrade on the listed servers. The upgrade will take between 30-60 min and during that time all services on the server will be down.

Affected servers:

  • genbu.oderland.com