Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-04-16 16:25 CEST

Incidentrapport

Problem med att lista återställningspunkter för webbhotellskonton

Den här incidenten påverkade: Backup

Historik

Åtgärdad

Då vi inte sett några nya problem på över en vecka, stänger vi incidenten. Om du mot förmodan upplever problem med att lista återställningspunkter i WHM eller cPanel, vänligen kontakta vår support direkt.

Övervakar

Vi har inte sett några nya problem med att lista återställningspunkter sedan i måndags. Allt verkar således fungera bra.

Vi har även, sedan i slutet på förra veckan, utökat vår övervakning för att snabbare notera när tillgängliga återställningspunkter inte längre visas i cPanel.

Vi fortsätter övervaka och uppdaterar vår statussida så snart vi har ny information.

Identifierad

Tyvärr kvarstår problemet med att alla tillgängliga återställningspunkter i Acronis Backup i cPanel tidvis inte visas för vissa konton. Vi vill poängtera att alla backuper finns tillgängliga och att detta endast påverkar visningen av backuperna i cPanel.

Symtomen varierar, men vi har noterat fall där inga eller enbart ett fåtal återställningspunkter visas samt fall där endast väldigt gamla utroterade återställningspunkter visas.

Vi indexerar regelbundet om arkiv där vi noterar problem med att återställningspunkter saknas. Om du stöter på det här problemet, vänligen kontakta vår support så kan vi starta en ny indexering av arkivet.

Vi arbetar fortfarande tillsammans med vår leverantör, Acronis, för att hitta en permanent lösning på problemet. Acronis har bekräftat att det är ett känt fel och att det enbart påverkar visningen i webbgränssnittet. Det finns i nuläget ingen datum för när det beräknas vara åtgärdat.

Vi uppdaterar så snart vi har ny information.

Identifierad

Vi har noterat fall där listan med tillgängliga återställningspunkter i Acronis backup ej är fullständig. Detta visar sig som så att listan med tillgängliga återställningspunkter antingen är tom eller innehåller färre antal återställningspunkter än förväntat.

Det är ett indexeringsfel och backuper finns alltså tillgängliga även om de inte syns!

Om du stöter på det här problemet så kan du kontakta vår support så kan vi starta en ny indexering av backuparkivet.

För webbhotellskonton på våra delade servar ska det finnas dagliga backuppunkter upp till 30 dagar bakåt. För konton på Managed Server och Agency Premium ska det som standard finnas dagliga backuppunkter upp till 12 månader bakåt.

Vi undersöker orsaken samt letar efter en lösning tillsammans med vår leverantör.