Oderland Status

Senast uppdaterad 2022-08-20 05:30 CEST

Omstart av smtp-service01.oderland.com samt vår interna mailserver

Schemalagt underhåll för Oderland

-

Historik

Slutförd

Underhåller har slutförts utan några problem.

Schemalagd

På grund av en mindre uppgradering av vårt transaktionella mailsystem (SMTP-Service och mail från kundavdelningen) så kommer vi behöva göra en omstart av servrarna som använder det systemet.

Detta kommer inte påverkar ordinarie mail som går ut via våra cPanelservrar.