Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-04-16 15:22 CEST

Schemalagt underhåll

Uppgradering av operativsystem

-

Den här incidenten kommer påverka: miro.oderland.com, nyx.oderland.com

Historik

Slutförd

Underhållet av samtliga servrar har slutförts utan några problem.

The maintenance work is has been completed without any issues.

Schemalagd

[Swedish Version]

Uppgradering av operativsystem

Vi kommer att utföra en uppgradering av operativsystem för de listade servrarna. Uppgraderingen kan ta mellan 30-60 min och under tiden kommer samtliga tjänster på servern inte gå att nå.

Påverkade servrar:

  • miro.oderland.com
  • nyx.oderland.com

[English Version]

Operating system upgrade

We will perform a operating system upgrade on the listed servers. The upgrade will take between 30-60 min and during that time all services on the server will be down.

Affected servers:

  • miro.oderland.com
  • nyx.oderland.com