Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 14:23 CEST

Schemalagt underhåll

[tis. 15 nov 2022] Underhållsarbete nätverk / [Tue. November 15th 2022] Network maintenance

-

Den här incidenten kommer påverka: Nätverk

Historik

Slutförd

The maintenance has been completed.

Under arbete

The maintenance is in progress.

Schemalagd

Ett systemunderhåll för nätverket är planerat 15 nov 2022.

Vi kommer genomföra mjukvaruuppdateringar på nätverksutrustning. Vi förväntar oss korta störningar på upp till en minut under underhållsfönstret.

Underhållsinformation: Start (tidigast): 2022-11-15 02:00 Avslut (senast): 2022-11-15 06:30

We will be performing a network maintenance on 2022-11-15 01:00:00 UTC.

We will be making software updates on parts of our network infrastructure. We except short disruptions of up to one minute during the maintenance window.

Maintenance details: Earliest start: 2022-11-15 01:00:00 UTC Latest finish: 2022-11-15 05:30:00 UTC