Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-02-29 15:45 CET

Incidentrapport

Problem att registrera .se- och .nu-domäner

Den här incidenten påverkade: Hantering av domäner

Historik

Åtgärdad

Internetstiftelsen har nu kommunicerat ut att incidenten är åtgärdad.

Övervakar

Vi ser att problemen hos Internetstiftelsen verkar vara lösta sen ett tag tillbaka.

Vi saknar dock en bekräftelse från Internetstiftelsen på att incidenten är åtgärdad, och inväntar att det kommuniceras.

Identifierad

Internetstiftelsen har nu bekräftat att de har en pågående störning på sina system som de arbetar på att lösa.

Vi inväntar besked från Internetstiftelsen att problem ska vara åtgärdade.

Undersöker

Internetstiftelsen, som hanterar toppdomänerna .se och .nu, har just nu en driftstörning som påverkar olika typer av registreringstjänster - såsom registrering, förnyelse och transfer av domännamn.

Vi har i nuläget ingen information om när de uppskattar att problemet blivit åtgärdat.