Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 15:02 CEST

Schemalagt underhåll

[tis. 8 nov 2022] Underhållsarbete nätverk / [Tue. November 8th 2022] Network maintenance

-

Den här incidenten kommer påverka: Backup, Nätverk

Historik

Slutförd

Underhållet har slutfört inom tidsramen som meddelats utan anmärkning.


The maintenance has been completed.

Schemalagd

Ett systemunderhåll för nätverket är planerat 8 nov 2022.

Följande system påverkas:

  • Återläsningar från säkerhetskopior

Vi kommer genomföra mjukvaruuppdateringar på nätverksutrustning. Vi förväntar oss periodvis problem med återställningar av säkerhetskopior under underhållet.

Underhållsinformation: Start (tidigast): 2022-11-08 02:00 Avslut (senast): 2022-11-08 06:30

We will be performing a network maintenance on 2022-11-08 01:00:00 UTC.

The following services may be affected:

  • Backup restores

We will be making software updates on parts of our network infrastructure. We except intermittent problems with backup restores during the maintenance window.

Maintenance details: Earliest start: 2022-11-08 01:00:00 UTC Latest finish: 2022-11-08 05:30:00 UTC