Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-02-29 17:01 CET

Schemalagt underhåll

Underhåll på premium18.oderland.com och uzume.oderland.com

-

Den här incidenten kommer påverka: premium18.oderland.com, uzume.oderland.com

Historik

Schemalagd

Under natten till onsdagen 2022-07-27 kl 01:00 kommer det ske underhåll av premium18.oderland.com och uzume.oderland.com som medför en nedtid på 1-2 minuter.


The night to Wednesday 2022-07-27 at 01:00 UTC+2 we will perform maintenance on premium18.oderland.com and uzume.oderland.com which will cause an outage of 1-2 minutes.