Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-02-29 14:49 CET

Incidentrapport

Problem med schemalagda backuper för Managed Server och Agency Premium

Den här incidenten påverkade: Managed Servers

Historik

Åtgärdad

Problemet är åtgärdat och alla backuper har gått som normalt.

Övervakar

Det finns nu, sedan snart en timme, färska backuppunkter på alla Managed Server- och Agency Premium-servrar.

Vi följer upp ytterligare för att verifiera att backuper startas normalt igen i natt.

Undersöker

Vi har noterat problem med schemalagda backuper på flera Managed Server och Agency Premium under helgen. I många fall innebär det att den senaste backuppunkten är från natten till fredag.

Vi har under morgonen startat en ny backup på alla påverkade servrar. Backupen har antingen slutförts eller kommer slutföras inom kort.

Gällande varför backuperna inte startade som normalt i lördags och söndags, så pågår fortfarande felsökning. Vi kommer manuellt verifiera att backuper startar som planerat i natt.

Observera att detta inte påverkar våra delade webbhotellspaket, utan endast Managed Server och Agency Premium.