Oderland Status

Senast uppdaterad 2023-03-27 12:46 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av bandol.oderland.com och nue.oderland.com

-

Den här incidenten kommer påverka: bandol.oderland.com, nue.oderland.com

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan problem.

Under arbete

Vi har påbörjat underhållet. När det är klart kommer vi att göra en ny uppdatering här.

Schemalagd

Som en del i vårt löpande underhållsarbete så behöver vi starta om nedanstående servrar, nertiden uppskattas bli 5-10 min.

  • bandol.oderland.com
  • nue.oderland.com