Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-06-16 19:54 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av butsu.oderland.com

-

Den här incidenten kommer påverka: butsu.oderland.com

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan problem.

Schemalagd

Vi behöver starta om servern butsu.oderland.com som en del av vårt löpande underhållsarbete. Omstarten beräknas inte ta mer än 5-10 minuter.