Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-06-16 19:54 CEST

Schemalagt underhåll

Uppgradering och omstart av postal.oderland.com

-

Den här incidenten kommer påverka: Postal, Kundavdelning

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan några problem.

Schemalagd

Vi kommer att utföra ett rutinmässigt underhållsarbete som kräver omstart av vissa tjänster. Under tiden kommer tjänsten inte vara tillgänglig för att ta emot mail via varken SMTP eller API. Vi uppskattar att underhållet tar upp till 5 minuter.