Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-06-16 21:41 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av postal.oderland.com

-

Den här incidenten kommer påverka: Postal

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan några problem.

Schemalagd

På grund av en mindre uppdatering av Postal så kommer vi behöva starta om servern. Det innebär att servern kommer att ha några enstaka minuters nedtid.