Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-04-16 16:02 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av servrar

-

Den här incidenten kommer påverka: server10.serverdrift.com, kojin.oderland.com

Historik

Slutförd

Server10 är också igång nu och underhållet är slutfört.

Under arbete

Kojin är omstartad om vi tar nu server10.

Under arbete

Vi påbörjar nu underhållet. Servrarna kommer att startas om en i taget, vi påbörjar med kojin och därefter startar vi om server10.

Schemalagd

Vi kommer utföra ett schemalagt underhåll på server10.serverdrift.com samt kojin.oderland.com, relaterat till den störning vi upplevde tidigare idag. Underhållet beräknas innebära upp till 15 minuters nedtid, men troligtvis kortare.

Vi beklagar att vi gör detta underhåll med kortare framförhållning är normalt, men bedömmer att detta minskar risken för annars oväntad påverkan på servrarna.