Oderland Status

Senast uppdaterad 2023-03-27 11:58 CEST

Schemalagt underhåll

Underhåll på GDS-kontrollpanel

-

Den här incidenten kommer påverka: Gör-det-själv

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan problem.

Under arbete

Vi har påbörjat underhållet. När det är klart kommer vi att göra en ny uppdatering här.

Schemalagd

Vi kommer att utföra underhåll av vår kontrollpanel för vår Gör-Det-Själv -tjänst. Det innebär att ändringshantering av era virtuella servrar i tjänsten via kontrollpanelen ej kommer att fungera under tiden. Era virtuella servrar påverkas dock ej av underhållet.